Általános Szerződési Feltétlelek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. Általános rendelkezések

1.1. Jelen szerződési feltételek a VIA NOVA – ICS p.t. (a továbbiakban: Üzemeltető) valamint a vásárló (a továbbiakban: Vásárló) jogait és kötelességeit határozzák meg az Üzemeltető www.martfeszt.sk (a továbbiakban: martfeszt.sk) domain név alatt elérhető internetes webáruházon és a jegyelővételi információs rendszeren keresztül történő értékesítés során.

1.2. Az általános szerződési feltételek martfeszt.sk internetes oldalon történő vásárlás esetén érvényesek. A szerződési feltételek a www.martfeszt.sk internetes oldalon való megjelentetésükkel lépnek érvénybe. Minden más kapcsolatról az Üzemeltető és a Vásárló közt, amelyek nincsenek az általános szerződési feltételekbe foglalva, a Kereskedlmi törvénykönyvről szóló 513/1991 számú törvény rendelkezik. Vásárlónak számít az a természetes vagy jogi személy, aki elektronikus úton a martfeszt.sk oldalról árut rendel. Az elektronikus rendelés alatt az elküldött elektronikus formanyomtatvány értendő, amely a Vásárló adatait, valamint a martfeszt.sk elektronikus üzlet kínálatából rendelt árut, valamint annak az elektronikus üzlet által megadott teljes árát tartalmazza. Árunak számít minden, az Üzemeltető által a martfeszt.sk oldal érvényes árlistáján közzétett termék vagy szolgáltatás.

1.3. Az Üzemeltető elérhetőségei:

VIA NOVA – ICS p.t.
Telefonos elérhetőség: 0902 281 522
E-mail: info@martfeszt.sk

A Vásárló elektronikus árurendelése és a fizetés menete, ahogy a Vásárló személyes adatai is, védettek. A személyes és bizalmas információk biztonságosan mentésre kerülnek a martfeszt.sk oldalon.

2. Rendelés

2.1. Az elektronikus rendelés érvényességének feltétele az elektronikus formanyomtatvány valós és teljes kitöltése. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a kárért, amely a Vásárló hiányos, ill. hibás kitöltéséből kifolyólag keletkezett. Ide tartozik a rendelési folyamat utasításainak be nem tartása, vagy a rendelési felület bármi nemű manipulálása is. Az Üzemeltető szintén nem vállal felelősséget a kárért, amely a Vásárlót saját hibájából érte. Az Üzemeltető által fogadott elektronikus rendelés a vásárlói szerződés érvénybe lépését jelenti. A vásárlói szerződés az Üzemeltető és a Vásárló közt az elektronikus rendszerben történő érvényes igazolás alapján lép életbe. A tovább gomb lenyomása után, a vásárlónak legfeljebb három órája van, hogy megvegye, ill. kifizesse a jegyét. Ezt követően a rendszer ugyanis megszakítottnak jelöli a rendelést.

2.2. Az Üzemeltető köteles e-mail üzenettel igazolni (a Vásárló által az elektronikus rendelés során megadott érvényes e-mail címre) az elektronikus rendelés tartalmát, amint azt az Üzemeltető kézhez kapta, különben a vásárlói szerződés a szerződéses felek közt nem lép életbe. A Vásárló köteles az Üzemeltető által e-mailben küldött elektronikus rendelésről szóló visszaigazolás tartalmának ellenőrzésére. Abban az esetben, ha az Üzemeltető által küldött visszaigazoló e-mail és az elektronikus rendelés közt eltérések mutatkoznak, a Vásárló köteles az Üzemeltetőt erről e-mailben tájékoztatni az info@martfeszt.sk címen.

2.3. Az elektronikus rendelés fő feltételeinek a következők számítanak:

  1. A Vásárló személyes adatainak és elérhetőségének megjelölése és igazolása, azaz a fizikai személy, ill. jogi személy neve, címe, elérhetőségei (telefonszám vagy e-mail cím).
  2. A rendelt áru kódja vagy leírása.
  3. A rendelési utasítások pontos követése

Ha a rendelés nem tesz eleget a fent említett feltételeknek, nem tekinthető teljesnek. Az Üzemeltető ilyen esetben megkísérli a kapcsolatfelvételt a Vásárlóval, és kitölti/pontosítja a szükséges adatokat. Az elektronikus rendeléshez szükséges adatok megszerzése pillanatától a rendelés teljesnek minősül.

2.4. A Vásárlónak jogában áll indoklás nélkül érvényteleníteni elektronikus rendelését, amennyiben az Üzemeltető még nem reagált visszaigazoló levéllel.

2.5. Minden áru pontos ára megtalálható martfest.sk oldalon. Az Üzemeltető fenntartja az árak változtatásának jogát. Az árak változása azoknak a honlapra kerülésükkel lép érvénybe. Az árváltozás a már megrendelt, de még át nem vett árura nem vonatkozik. Abban az esetben, ha a martfeszt.sk egy termékén egyértelműen hibás ár jelenik meg rendszerhibából vagy más okból adódóan (pl.: 0 €, -1 €), az Üzemeltetőnek nem kötelessége a feltüntetett áron adni a terméket. Ha a Vásárlónak nem felel meg a termék valós ára, jogában áll visszalépni a szerződéstől.

2.6. Az Üzemeltető a megvásárolt és kifizetett jegyek árát, semmilyen körülmények között nem váltja vissza és nem refundálja.

3. Személyes adatok kezelése és védelme

3.1. Az Üzemeltető a személyes adatok védelméről szóló 2013. évi 122 számú szóló törvény 10. §-val összhangban a Vásárló következő személyes adatait dolgozza fel: név, cím, telefonszím/emailes elérhetőség, születési dátum. A személyes adatokhoz az Üzemeltető kijelölt munkatársai is hozzáférnek statisztikai elemzés, biztonsági intézkedések és reklámozási célból. Az ilyen jellegű adatgyűjtés célja az Üzemeltető tevékenységének megfelelő és reprodukálható dokumentálása valamint a Vásárló és Üzemeltető jogviszonyainak rögzítése és kezelése. A személyes adatok szolgáltatása önkéntes.

3.2. A Vásárló a jegy megvásárlásával, összhangban a személyes adatok védelméről szóló 2013. évi 122 számú szóló törvény rendelkezéseivel,  a feljebbi célokkal összefüggésben, kifejezett beleegyezését adja személyes adatainak kezelésére és feldolgozására.

3.3. Az Üzemeltető kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

3.4. Az Üzemeltetőt és alkalmazottait a személyes adatok kezelésével összefüggés bentitoktartási kötelezettség terheli.

4. Záró rendelkezések

4.1. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a kárért, amelyet a Vásárló hibás internetkapcsolata vagy a martfeszt.sk oldalra való hibás kapcsolódás idézett elő. Továbbá az Üzemeltető nem vállal felelősséget a közvetlen vagy közvetett károkért, amelyek a martfeszt.sk honlapról származó információk felhasználása miatt következtek be.

4.2. Az Üzemeltető felhívja Vásárlói figyelmét, hogy a martfeszt.sk honlapon közzétett információk előzetes bejelentés nélkül is változhatnak. Az Üzemeltető bármikor, előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatja árukészletét.

4.3. Az általános szerződési feltételek változásának jogát az Üzemeltető fenntartja. Az általános szerződési feltételek változásai a martfeszt.sk honlapra való felkerülésükkor lépnek érvénybe. Az elektronikus rendelés elküldésével a Vásárló megerősíti az Üzemeltető által közzétett szerződésben foglaltakat.

X